Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2017г.“

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за шеста поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски  дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Целта на конкурса е да бъде популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.
Сред официалните гости на събитието, взели активно участие в церемонията по награждаване, бяха г-жа Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова – Кожарева, заместник председател на Сметната палата, г-жа Весела Караиванова, управител на НОИ, г-жа Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,  г-жа Карина Караиванова, председател на КФН,  г-н Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС, г-н  Огнян Тодоров, член на УС на Института на вътрешните одитори в България, г-жа Валентина Чикова, началник на политическия кабинет на Министерство на труда и социалната политика, г-жа Стефка Стоева, конституционен съдия, г-н Лъчезар Спасов, Изпълнителен директор ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Тази година в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред който Висшето училище по застраховане и финанси,СУ „Климент Охридски“, УНСС, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет – Варна,    Бургаски свободен, ПУ „Паисий Хилендарски“ и де.  . До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 70 участници. До третият етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора.

Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2017“ спечели Ирена Иванова от Икономически университет- гр. Варна. Победителят получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса – „Ейч Ел Би България“ ООД или „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от одиторско дружество дружества „Ейч Ел Би България“ ООД, както и плакет и сертификат за участие. Наградата беше връчена от г-жа Менда Стоянова. г-жа Милена Христова – Управител на  дружества „Ейч Ел Би България“ ООД връчи чекът с паричната награда.

Второ място беше присъдено на Пресиян Василев, студент от Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Той също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева учредена от одиторско дружество „Захаринова и Партньори” ООД, както и плакет и сертификат за участие. Плакета и сертификатът за участие бяха връчени от г-жа Карина Караиванова, а г-жа Диана Рангелова връчи паричната награда на участника.

Трето място беше отредено за Радка Белчева от Икономически университет- гр. Варна. Студентката получава възможност за стаж за срок от 1 месец, парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт – счетоводители, плакет и сертификат за участие. Наградата връчи г-н Велин Филипов.
Тази година, освен трите задължителни награди за победителите,  журито присъди 3 поощрителни награди предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса, в размер на 25%, 20% и 10% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език, учредени от ВУЗФ.

Повече информация за събитието можете да откриете на уеб страницата на конкурса: http://mladoditor.vuzf.bg/

.Захаринова и Партньори Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2017г.“ Захаринова и Партньори Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2017г.“