Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД одобрено от КФН за одитор на „ПОД – Бъдеще“ АД и управляваните от него фондове.

С Решение от 11 юли 2017 г. Комисията за финансов надзор съгласува избора на Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на „ПОД – Бъдеще“ АД и управляваните от него фондове.