Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД одобрено от КФН за одитор на ПОД „Топлина” АД и управляваните от него фондове

С Решение от 23 юни 2017 г. Комисията за финансов надзор съгласува избора на Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОД „Топлина” АД и управляваните от него фондове.