Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД утвърдено от КФН за одитор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД, „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД

С Решения от 23 юни 2017 г. Комисията за финансов надзор утвърди Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитор по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови  отчети  за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД, „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД.