Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД утвърдено от КФН за одитор на „Здравноосигурителен институт” АД и „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.

С Решения от 13 юни 2017 г. Комисията за финансов надзор утвърди Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитор по чл. 101 от Кодекса за застраховането за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт” АД и „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.